Jaunumi

2023. gada 9.jūnijā noritēja LAABA 2022 apbalvošanas ceremonija!

Laureāti šeit!

Latvijas Ainavu arhitektūras balva (turpmāk – LAABA) ir ainavu arhitektūras nozares meistarības sasniegumu skate.

LAABA mērķis ir veicināt sabiedrības un citu nozaru speciālistu izpratni par ārtelpu kā nozīmīgu estētikas un sociālas vides saskarsmes vietu, nacionālas un vietējas nozīmes kultūrvides stiprinātāju un ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļu.

LAABA uzdevums ir apzināt un popularizēt ainavu arhitektūras nozares profesionāļu radītos darbus un iniciētos procesus, godināt izcilas personības Latvijas ainavu arhitektūrā un stiprināt sabiedrības un profesionāļu izpratni par ārtelpas kultūrvēsturisko, estētisko, ekoloģisko un sociālo vērtību.

Pieteikumu iesniegšana – vairākās tematiskajās grupās: ĀRTELPAS, PROCESI, PERSONĪBAS.
Iepriekšējā Ainavu arhitektūras balva tika organizēta 2019.gadā, un tajā pieteiktie darbi ir skatāmi šeit!
Vienlaicīgi, aicinot piedzīvot dažādās Latvijas ainavas, un aicinot izzināt Latvijas ainavu arhitektūras nozarē realizēto darbu daudzveidību, ŠEIT ir pieejama LAABA 2019 un 2022 darbu novietnes tiešsaistes karte.
Aicinām izzināt Latvijas ainavu arhitektūras nozares darbus!
Latvijas Ainavu arhitektūras balvu rīko Latvijas Ainavu arhitektu asociācija.

Saziņai: ainavu.arhitekturas.balva@laaab.lv

AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES ROKASGRĀMATA

Ainava ir Latvijas identitāte. Ainavu arhitektūra ir viena no nācijas mākslas un kultūras izpausmes veidiem. Tā līdzdarbojas Latvijas telpiskās identitātes un genius loci jeb gaisotnes veidošanā. Ainavu arhitektūra apvieno ainavas mākslas radīšanu un ainavas lietderības jeb funkcionalitātes plānošanu.

Ainavu arhitektūras nozares rokasgrāmata apkopo norises ietvaru, iestādes un vēres, kas regulē un skaidro ainavu un ainavu arhitektūru un par ko vienojusies liela sabiedrības daļa. Tā veidota kā dzīvais dokuments, kura satura veidošanā ir aicināts līdzdarboties ikviens.

Esiet aicināti šo materiālu izmantot savā profesionālajā darbībā, kā arī, lai iepazītu plašo ainavu arhitektūras nozari gan Latvijas gan starptautiskajā kontekstā!

IDEJAS PAR AINAVU
PAGALMU ROKASGRĀMATA

PAGALMU RENESANSE – Nodibinājuma Rīga 2014 un Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības (tagad Latvijas Ainavu arhitektu asociācija) sadarbības projekts bija iekļauts Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā.

Projekts Pagalmu Renesanse tika izveidots, lai rosinātu daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus iesaistīties savas dzīvojamās vides uzlabošanā un kopīgi ar speciālistiem – ainavu arhitektiem un dārzniekiem – meklētu risinājumus un iespējas, veidot mūsdienīgu, kvalitatīvu un estētisku pagalmu vidi. Patlaban programmas aktivitātes ir beigušās.

Projekta ietvaros tika izveidota ideju galerija un praktisku padomu rokasgrāmatas – ar kurām varat iepazīties

Mūs atbalsta

j

Saziņai

KĀ ATBRAUKT?

Juridiskā adrese: Torņa iela 11, Rīga, LV-1050

KUR UZRAKSTĪT?

Latvijas Ainavu arhitektu asociācija

info@laaab.lv

KUR PIEZVANĪT?

Agnese Ločmele
LAAA administratore

+371 22 355 883